Näituseks kogumise reeglid

Näituseks kogumise reeglid

Kui Te olete otsustanud anda midagi teile kuuluvat meie näituse heaks, siis toimub see allolevaid kokkuleppeid jälgides.

 1. Kõik annetused on vabatahtlikud ja annetamine toimub annetaja enda initsiatiivil.
 2. Annetus peab kuuluma annetajale ja annetajal peab olema õigus seda muuseumile üle anda.
 3. Annetusest saab teavitada järgmistel kontaktandmetel: risto.lehiste@tmm.ee, +372 52 39 424.
 4. Annetused võib üle anda nii elektroonilisel kui füüsilisel teel, võib tuua Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi või leppida kokku kohtumine sobival ajal ja sobivas kohas.
 5. Muuseum on valmis olulisi esemeid näituse eksponeerimise perioodiks inimestelt ka laenutama, tagastades eksponaadi peale kokkulepitud ajaperioodi. Sellisel juhul sõlmitakse tähtajaline deponeerimisleping.
 6. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum (edaspidi muuseum) võtab annetused vastu üleandmis-vastuvõtmisakti alusel. Iga annetuse juurde kuulub ka info annetaja kohta.
 7. Annetuste vastuvõtmine muuseumi kogusse toimub kogude vastuvõtukomisjoni otsuse alusel. Kõiki annetusi ei võeta vastu museaalidena.
 8. Eseme üleandmisega annab annetaja muuseumile õiguse saadud eset (sh foto, salvestus jm) muuseumitöös kasutada.
 9. Fotod võetakse üldjuhul vastu digitaalkujul, muuseum digiteerib fotod ja paberfotod tagastatakse annetajatele.
 10. Muuseum ei kohustu digitaalkujul säilitama neid annetusi, mida ei võeta vastu muuseumi kogusse.
 11. Kõikide kogumises osalenud ja annetanud inimeste nimed märgitakse ära levimuusika suurnäituse impressumis.
 12. Levimuusika näitus kogumisaktsioon algab 1. oktoobril 2015 ja on tähtajatu. Näitusele minevate esemete valik tehakse 1. oktoobriks 2016.

Me täname Teid väga!

Kontakt

Projektijuht

Risto Lehiste

+372 523 9424
risto.lehiste(at)ajaloomuuseum.ee

SA Eesti Ajaloomuuseum

Pirita tee 56, 10127 Tallinn
post(at)ajaloomuuseum.ee

Kirjuta meile

© 2018 Eesti Muusika Kuulsuste Koda
Facebook Youtube Instagram